Ivan S. Klaneček dipl.inž.grad.tehnol.
izumitelj - gradbeni tehnolog – sodni cenilec in sodni izvedenec za gradbeništvo-tehnologija

IVAN S. KLANEČEK dipl.inž.grad.tehnol.


ČLAN STROKOVNIH ZDRUŽENJ:

  • Član DITM Društva inženirjev in tehnikov Maribor
  • Član IZS Inženirske zbornice Slovenije
  • Član DICM, Društva izvedencev in cenilcev Maribor
  • Član SICGRAS, Društva izvedencev in cenilcev Slovenije
  • Član ADS Arhivskega društva Slovenije
  • Član DRS Društvo restavratorjev Slovenije
  • Član EU WTA Wischenschaftlich-Technische Arbeitsgemainschaft für Denkmalpflege und Bauwerkserhaltung e.V. (kot edini Slovenec od leta 1996, z velikim obsegom natečajnih nagrad v Evropi in Ameriki, za izume novosti v tehniki in tehnologiji za področje gradbeništva.

IZUMITELJ na področju gradbeništva z 62-timi inovacijami v Sloveniji in Evropi
Specialna tehnološka oprema, za gradbene laboratorije, in izvajanje zahtevne tehnologije injektiranja gradbenih kostrukcij patentirano:
SI - P - 8611859;, YU - P – 44597;, DE – P – 3737 150.
Specialni mineralni materiali za specialne izvedbe v gradbeništvu, vzdrževanje – obnovo – sanacije – restavriranje in konserviranje kulturno zgodovinskih zgradb in spomenikov:
BIO apneni paropropuatni ometi- BIO apnene barve 122 barvnih odtenkov in apnene izravnalne mase SI – P – 1475;, YU – P –BR – 473 46;, CERTIFIKAT IBR, EU Inštituta za biologijo Rosenheim Utrjevanje in konserviranje zgradb in spomenikov s tehnološko ustrezno nano-tehnologijo.
Specialni sistemi tehnoloških postopkov za izvedbo zahtevnih tehnoloških izvedb v gradbeništvu, na vzdrževanju - obnovi - sanacijah - restavriranju in konserviranju kulturno zgodovinskih zgradb in spomenikov:
Izvedeništvo o ugotovitvi tehnično-tehnološkega staranja in stanja zgradb na zgradbah in laboratorijskimi preiskavami na odvzetih vzorcev gradiv pred obnovo (diagnoza). Izvedba tehnično tehnološkega elaborata za sanacijo dotrajanih konstrukcij in stabilizacije ter hidroizolacije zgradb.

Kontakt

Ivan S. Klaneček
dipl.inž.grad.tehnol.


GSM: +386 (0)41 655 417
E-mail: klanecek@ingklan.si
ING.KLAN® d.o.o.
Tehnologija R&R
(raziskave in razvoj)

Linhartova ul. 18
SI-2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 02 332 83 98
Fax.: +386 02 332 83 99

www.ingklan.si


biobarve.ingklan.si
Na vrh